In zijn boek Agile werkt (Sdu / Academic Service) gaat Hennie Huijgens in op de successen die agile IT-projecten laten zien. ‘Agile’ staat voor een nieuwe manier van softwareontwikkeling en het managen, meten en analyseren van IT-projecten. Organisaties die de omslag hebben gemaakt van traditioneel naar agile, laten indrukwekkende resultaten zien.

Onderzoek naar de achterliggende redenen van succesvolle IT-projecten, dat wil zeggen projecten die beter dan gemiddeld scoren voor zowel tijd, geld als kwaliteit, laat zien dat voor dergelijke IT-projecten een aantal generieke eigenschappen opvallend vaak van toepassing zijn.

Sommige zaken hebben Agile werkt niet gehaald. Omdat ze niet ter zake deden, of omdat ze niet direct iets bijdroegen aan de boodschap van het boek, of simpelweg omdat het niet meer paste binnen de hoeveelheid pagina's (de uitgever had vooraf aangegeven hoeveel woorden het manuscript moest zijn...).

Zoals succesfactoren voor IT-projecten te relateren zijn aan excellente projecten, of best practices, zo zijn van de slechtst presterende projecten, of de worst practices, faalfactoren voor IT-projecten af te leiden. Hiermee worden kenmerken bedoeld die van toepassing zijn op IT-projecten die meer dan gemiddeld slechter dan gemiddeld scoren voor zowel tijd, geld als kwaliteit.