Op de International Conference on Software and System Processes (ICSSP 2016) in de Verenigde Staten presenteerde Goverdson een onderzoeksrapport over het automatisch tellen van Functional Size direct gebaseerd op de programmacode.

Samen met onderzoekers van SIG, het CWI en de TU Delft, en een bestuurder van COSMIC, deed Goverdson onderzoek naar de achtergronden van het automatisch tellen van functiepunten, direct op basis van de programmacode. Dus niet zoals nu het geval is aan de hand van design artefacts zoals bijvoorbeeld een functioneel ontwerp, technische documentatie, architectuur documenten of issues in de product backlog van een Scrum team. Hoe handig zou dat niet zijn? De functiepuntentelling is altijd gebaseerd op de code en klopt dus met de software zoals die in de praktijk gebruikt wordt. En het gebeurt geautomatiseerd, dus sneller, en minder fouten. Maar waarom gebeurt dat dan nog niet?

In een onderzoek gaven 336 specialisten op het gebied van Functional Size Measurement (FSM), afkomstig uit veertig verschillende landen, antwoord op vragen in een electronische survey. Een overgrote meerderheid gaf aan dat ze FSM een belangrijk hulpmiddel vinden voor ondersteuning van de besluitvorming in software organisaties. En de meesten van hen vinden het automatiseren van FSM belangrijk. Maar tegelijkertijd denken ze ook dat het automatiseren van FSM moeilijk is en lastig te realiseren. Ruim de helft van hen denkt dat automatiseren van FSM measurement specialisten helpt in hun werk en dat het helpt bij het nemen van besluiten. Volgens de meeste respondenten (25%) is COSMIC de meest geschikte FSM methode om te automatiseren, maar de IFPUG (21%) en Nesma methoden (16%) worden ook veel genoemd als geschikte kandidaten voor automatisch tellen van functiepunten.

Lees meer in de onderzoekspaper An Exploratory Study on Functional Size Measurement based on Code.