Goverdson houdt zich actief bezig met onderzoek en innovatie op het gebied van software engineering, toegespitst op hoe software economics kunnen worden gebruikt voor het optimaliseren van softwareontwikkeling. We werken daarbij samen met internationale onderzoekers, industriële partners en technische universiteiten.

In recent onderzoek dat Goverdson samen met de TU Delft deed verbonden we de tevredenheid van stakeholders en het gevoel van waarde dat zij ervaren met core metrics zoals kosten, doorlooptijden, aantallen fouten en de kwaliteit van planningen.

In een Belgische telecom organisatie onderzochten wij de relaties tussen enerzijds de prestaties van afgeronde software projecten en anderszijds de geleverde waarde en tevredenheid van stakeholders.

Goverdson publiceerde een onderzoekspaper waarin we een tool voor Evidence-Based Software Portfolio Management (EBSPM) beschrijven. De tool is ontwikkeld in samenwerking met  softwarespecialisten uit Nederland en België.

Hoe handig zou het zijn wanneer we functiepunten automatisch, direct afgeleid van de programmacode, konden tellen? Maar waarom doen we dat dan nog niet? Goverdson deed een onderzoek naar de achtergronden.