Wat kunnen we leren van historische gegevens die werden verzameld in drie software bedrijven die dagelijks te maken hebben met complexe projectportfolio's? Goverdson deed samen met TU Delft onderzoek waarbij een grote dataset werd geanalyseerd, met daarin 352 afgeronde software engineering projecten.

Het doel van het onderzoek was om te ontdekken welke factoren van invloed zijn op software projectprestaties, en welke maatregelen kunnen worden genomen om die projectprestaties te verbeteren door het slim samenstellen van een portfolio van software projecten.

De onderzochte software projecten zijn ingedeeld in vier kwadranten van een Cost/Duration Matrix. Voor het onderzoek zochten we naar factoren die sterk gerelateerd zijn aan twee van die kwadranten, Good Practice en Bad Practice. Een inventarisatie werd uitgevoerd op basis van de statistische significantie van een aantal factoren. De onderzoekspaper resulteerde in een inventarisatie van factoren die moeten worden omarmd bij het samenstellen en beheren van een software project portfolio (succesfactoren), en factoren die je daarbij beter kunt vermijden (faalfactoren). De belangrijkste bijdrage van het onderzoek is dat het de kenmerken van de best presterende en slechtst presterende software projecten in onze onderzoeksdataset analyseert, met als resultaat 7 succesfactoren voor projecten die met betrekking tot kosten én doorlooptijd beter dan gemiddeld scoorden:

 1. Een steady heartbeat;
 2. Een vast, ervaren ontwikkelteam;
 3. Een agile delivery aanpak (Scrum);
 4. Een release-based manier van werken aan één applicatie;
 5. Data Warehouse projecten;
 6. Organisatie projecten (in het business domein Organisatie);
 7. Projecten met de programmeertaal Visual Basic. 

Daarnaast vonden we 9 faalfactoren die sterk gerelateerd bleken aan projecten die zowel met betrekking tot kosten als doorlooptijd slechter dan gemiddeld scoorden:

 1. Rules & Regulations gedreven projecten;
 2. Afhankelijkheden met andere systemen;
 3. Technologie gedreven projecten;
 4. Eenmalige projecten;
 5. Security projecten;
 6. Projecten met veel wijzigingen in het ontwikkelteam;
 7. Projecten in het business domein Hypotheken;
 8. Migratie-projecten;
 9. Projecten in het business domein klant- en rekeningbeheer.

Lees er alles over in de paper 'How To Build a Good Practice Software Project Portfolio'.