Maandelijkse releases die behoren tot de beste van de organisatie. Acht eenmalige software projecten die matig scoren. En een onbetrouwbaar legacy systeem. Goverdson onderzocht de achtergronden.

In een case study die Goverdson uitvoerde bij een Belgische telecomorganisatie onderzochten wij de evolutie van een software legacy systeem en de succes- en faalfactoren die daarbij een rol speelden. We analyseerden een aantal key performance indicatoren, zoals kosten, doorlooptijden, en aantallen fouten. Door deze indicatoren te normaliseren met behulp van functiepunten konden we de performance van de telecomorganisatie vergelijken met die van vergelijkbare organisaties in onze onderzoek dataset. We voerden een zogenaamde mixed, retrospective case study uit op een serie van negen software releases en acht eenmalige projecten die allemaal betrekking hadden op hetzelfde legacy softwaresysteem.

Om de achtergronden achter de performance te begrijpen interviewden we elf directbetrokkenen uit zowel de IT- als de business organisatie. De analyse resulteerde in een aantal observaties die afgeleid werden uit de kwantitatieve en de kwalitatieve analyse. We ontdekten dat een release proces dat aanmerkelijk beter dan gemiddeld presteert met betrekking tot kosten en doorlooptijden de stakeholders tevredenheid positief beïnvloedt, vooral door de snelle respons en de levering van directe waarde, zelfs wanneer de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het betreffende systeem onder de maat is.

Lees meer in de onderzoekspaper Success Factors in Managing Legacy System Evolution: A Case Study.