Goverdson publiceerde een onderzoekspaper waarin we een tool voor Evidence-Based Software Portfolio Management (EBSPM) beschrijven. De tool is ontwikkeld in samenwerking met  softwarespecialisten uit Nederland en België.

Het doel van de EBSPM-tool is het meten, analyseren en benchmarken van de prestaties van onderling samenhangende software projecten in termen van omvang, kosten, doorlooptijden en aantallen fouten. Het uiteindelijke doel is om software organisaties te ondersteunen bij het innoveren van haar softwareontwikkeling. De tool ondersteunt het bouwen en onderhouden van een research repository van afgeronde software projecten afkomstig uit verschillende organisaties, business domeinen en delivery aanpakken.

De tool bestaat uit twee delen. Allereerst een research repository, een verzameling van momenteel 490 afgeronde software projecten van verschillende organisaties die voortdurend groeit. ten tweede bevat de tool een performance dashboard, waarin een zogenaamde Cost Duration Matrix het belangrijkste onderdeel vormt.

We evalueerden de tool door twee praktische toepassingen in case studies in verschillende software organisaties te beschrijven. Daarbij lieten we zien dat de EBSPM-tool succesvol kan worden gebruikt in een industriële context, en meer specifiek voor benchmark doeleinden en voor visualisatie van complexe software project portfolios.

Lees meer over de EBSPM-tool in de onderzoekspaper Evidence-Based Software Portfolio Management: A Tool Description and Evaluation.