In een Belgische telecom organisatie onderzochten wij de relaties tussen enerzijds de prestaties van afgeronde software projecten en anderszijds de geleverde waarde en tevredenheid van stakeholders.

We deden een verkennende studie naar de achtergronden van de zogenaamde perceived value van software projecten. De studie is gebaseerd op het gegeven dat kwantificeren en kwalificeren van de omvang van projecten, de kosten, doorlooptijden en fouten moet worden gedaan in relatie tot de tevredenheid van betrokkenen van zowel IT als business en de opgeleverde waarde.

Wij verwachtten dat het inbrengen van perceived value in de analyses van software projecten kan meehelpen om software organisaies meer impact te laten leveren met hun projecten. Om de haalbaarheid van die gedachte te toetsen in een industriele omgeving, voerden we een verkennende studie uit bij een Belgisch telecom organisatie. In deze studie evalueerden we 22 software projecten die waren opgeleverd gedurende een aantal releases. Drie-en-vijftig betrokkenen van zowel de IT-organisatie als de business afdelingen leverden data over stakeholder satisfaction en perceived value in 103 afgeronde electronische surveys.

Uit de studie bleek dat een focus op verkorting van de doorlooptijd van projecten, en verbeterde communicatie over de voortgang ervan de tevredenheid van de betrokkenen en het gevoel van de opgeleverde waarde verbeterde. We vonden in de studie geen aanwijzingen dat sturen op kosten hierbij een positive of negatieve rol speelde.

U kunt alles over de studie lezen in de award-winning onderzoekspaper An Exploratory Study on the Effects of Perceived Value and Stakeholder Satisfaction on Software Projects.