Scoren kleine- en middelgrote software organisaties (SME's) altijd beter dan grote bedrijven? Daar richten wij ons op in een nieuw onderzoeksproject dat in oktober 2016 start. En u kunt meedoen!

 

Performance Dashboard Calvi

 

Recent onderzoek bij Calvi, marktleider in Europa op het gebied van Billing software, laat overall goede, en vooral voorspelbare prestaties zien, wanneer die prestaties worden vergeleken met die van grote software bedrijven in onze research repository, zoals is weergegeven in het performance dashboard hierboven. Zou dat ook opgaan voor andere SME's? En wat zijn dan de geheimen achter die goede performances?

Samen met de TU Delft en Prowareness gaat Goverdson een jaar lang gericht onderzoek doen naar de prestaties van kleine- en middelgrote software organisaties. Daarom zoeken wij vijf tot zes kleine of middelgrote software organisaties die vanaf oktober 2016 een jaar lang worden gemeten, geanalyseerd en gebenchmarkt, met als doel het begrijpen en verbeteren van het gehele software portfolio. En dat is belangrijk, want wetenschappelijk onderzoek richt zich tot nu toe vooral op grotere software organisaties. Terwijl SME's 99% van alle bedrijven in de EU vertegenwoordigen en ook gebruikmaken van veel meer mensen. SME's stimuleren in belangrijke mate innovatie en concurrentie in veel sectoren van de economie.

De focus ligt op inzicht creëren in kosten, doorlooptijden, kwaliteit en waarde creatie van de software portfolio’s van de deelnemers. De studie is actiegericht opgezet, waardoor al in een vroeg stadium verbetervoorstellen zullen worden opgeleverd die meehelpen om de prestaties verder te optimaliseren. Het onderzoek heeft onder andere tot doel om de deelnemende software organisaties te laten leren van elkaar en op die manier zoveel mogelijk waarde te genereren door hun software teams.

Goverdson is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek, waarbij de kwaliteit wordt gewaarborgd door een stuurgroep bestaande uit Arie van Deursen (full professor software engineering TU Delft), Leo van der Heijden (CEO van Calvi) en Rini van Solingen (professor global software engineering aan de TU Delft en CTO van Prowareness). Bent u geinteresseerd om mee te doen met dit belangrijke en leuke onderzoek? Lees meer in het Research Plan EBSPM in SMEs.