De eigenaar van Goverdson is Hennie Huijgens; een creatieve en gedreven informatie management specialist met een brede ervaring in alle aspecten van IT-performance measurement, business innovation, projectmanagement en IT-metrics. Goverdson heeft recente ervaring met grote, internationale verbeterprojecten bij diverse organisaties. De kerncompetentie van Goverdson is het helpen van software organisaties om op een zo efficient en effectieve manier IT-oplossingen te maken en te onderhouden. Wij werken altijd op basis van feiten en richten ons daarbij vooral op evidence-based software portfolio management omdat wij geloven dat waardeoptimalisatie van IT-oplossingen het beste kan worden bestuurd vanuit een holistisch (portfolio) oogpunt.

Goverdson is gespecializeerd in evidence-based software portfolio management door middel van meten, analyseren en benchmarken van IT-projecten. Goverdson heeft recente ervaring met het implementeren van grootschalige meet- en analyseprogramma's in complexe, internationale, gedistribueerde omgevingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de performance van IT-organisaties.

Goverdson heeft ervaring met de volgende activiteiten:

  • Het doen van nulmetingen (benchmarks) van de performance van een IT-organisatie (o.a. analyseren van de marktconformiteit);
  • Het invoeren van een meet- en analyseprogramma in een IT-organisatie (inclusief de inrichting en opleiding van een MA-team);
  • Agile ontwikkelaanpakken (o.a. Scrum) ondersteunen met een agile meetprogramma;
  • De verschillen en overeenkomsten met betrekking tot meten, analyseren en benchmarken tussen traditionele waterval IT-omgevingen en agile (bijvoorbeeld Scrum) IT-omgevingen.
  • Het realiseren van CMMI maturity level 2 en 3 voor het CMMI procesgebied Measurement & Analysis;
  • Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de performance van IT-organisaties;
  • Het coachen en trainen van MA-specialisten en MA-teams;
  • Het meten van de omvang van IT-projecten op basis van functiepuntanalyse (FPA);
  • Het challengen van leveranciersoffertes en het ondersteunen van een sourcing strategie op basis van IT-metrics.